За СмартАП

СмартАП - Лабораторија за социјални иновации Скопје

СмартАП е невладина организација која преку адресирање општествените предизвици во областите на иновациите во јавниот сектор, климатските промени и образованието нуди иновативни и ефективни решенија за креирање поубав и подобар свет.