Најави се

Институт за добро управување и евроатлантски перспективи-Скопје

бул. Кочо Рацин бр.40/11 Скопје
  • Датум на основање:
    30.04.2009
  • Матичен број:
    6479944
  • Даночен број:
    4080009503003

Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи е организација основана во 2009 г која работи на полето на подигање на јавната свест во делот на доброто управување, промоција на начелата на транспарентност, одговорност, отчетност, ефикасност и владеење на правото како и подигање на јавната свест за предностите/обврските од полноправното членство на Македонија во ЕУ и НАТО Алијансата.

Дополнително во фокусот на работење на ИДУЕП се младите, неформалното образование и организирање на обуки како и процесот на дигитализација односно поставување на дигитализацијата на општеството како натпартиска платформа која е од интерес на секој граѓанин.

Активноста е верификувана